Page 3 - Herkes Oyuncu
P. 3

MIZAH SANATI DERNEGI "MIZAHDER"
                 Karadeniz insanı hayatı mizah ile algılar. Mizah, bölge insanının aşkında, sevdasında,
               öfkesinde, kısaca günlük yaşantısının her alanında bir ifade biçimi olarak yer bulur. Mizah,
               Karadeniz insanı için bir konuşma biçimidir.
                 O insan değil midir karikatürde, fotoğrafta, heykelde, tiyatroda, sinemada, fıkrada,
               öyküde, şiirde, manide mizahın ağır bastığı noktalarda anlamını bulan. O değil midir, mizahın
               kendisini eleştirdiği konulara bile gülüp geçecek kadar hoşgörü sahibi ve kendisiyle barışık
               olan.
                 Böyle bir iklimin sanatçıları; Karikatürcüler Derneği Trabzon Temsilciliği olarak karikatür
               sanatına, Eski Sahne Topluluğu olarak tiyatro sanatına, bireysel olarak fotoğraf ve yazım
               sanatına uzun yıllar emek veren insanlar, mizahı besleyen sanatın renkli seçeneklerini yan
               yana getirmek suretiyle kısa adı "Mizader" olan Mizah Sanatı Derneğini kurdular.
                 Çok katılımlı etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla Adnan Taç, Tamer Küçük, Hakan
               Sümer, Bülent Sümer, Muammer Kotbaş, Hüseyin Sabri Kurtuldu, Mustafa Reşat Sümerkan ve
               Ali Kemal Yılmaz'ın kuruluşunu gerçekleştirdiği bu oluşum, genel anlamda mizah olgusu
               taşıyan görsel sanatlar, sahne sanatları ve yazım sanatı alanlarında geçmişi başarılarla dolu,
               deneyimli sanatçılarla günümüz gençliğini de yan yana getirmiş oldular.
                 Dernek iç yapılanmasında; Sinema - tiyatro - gölge oyunu - senaryo ve oyun yazımı,
               karikatür ve fotoğraf, öykü - fıkra - şiir ve mani grupları şeklinde çalışmalarını sürdürmektedir.
               Mizah Sanatı Derneği sinema alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı "Sinema Eseri Yapımcı
               Belgesi" sahibidir. İç yapımlarımız dahil, bölgemizde çekilen sinema, reklam ve tanıtım
               filmlerinde tiyatro ve sinema geçmişi olan tecrübeli oyuncularımızla çalışmaktayız. Dernek,
               kendi imkanlarıyla çekimini gerçekleştirdiği, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescili yapılmış
               olan "Gan Davası" isimli kısa metraj komedi filmiyle sinemaya ilk adımını atarken, uzun
               metraj kurgusal ve belgesel film çalışmalarını da sürdürmektedir.
                 Derneğin "Gugulumdakiler" tiyatrosu; Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, tiyatro
               alnında ödülleri olan ve her sezon ciddi bir seyirci rakamına ulaşma başarısı yakalayan bir
               tiyatrodur. Ağırlıklı olarak mizah kurgulu komedi oyunları oynayan tiyatromuz, yurt içi ve yurt
               dışı turnelerle yapmakta, sosyal sorumluluğumuz gereği kamu kurum ve kuruluşları ile
               STK'ların projelerine destek olunmaktadır.
                 Görsel sanatlar alanında karikatür sergilerini yurt dışı boyutuna kadar taşıyan dernek,
               karikatür yarışmalarıyla ve geleneksel "Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" ile kentsel tanıtıma,
               atölye çalışmalarıyla gençliğe karşı olan sosyal sorumluluğunu yerine getirme çabasıyla
               karikatür sanatına önemli katkılar sağlamaktadır. Dernek bu gün Adnan Taç'ın başkanlığında,
               Tamer Küçük, Bülent Sümer, Hüseyin Sabri Kurtuldu ve Mustafa Reşat Sümerkan'ın yer aldığı
               yönetimle kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8