Page 5 - Herkes Oyuncu
P. 5

2017-2018 SANAT SEZONU OYUNUMUZ HERKES OYUNCU


                       Adnan TAÇ              Tamer KÜÇÜK
                       Genel Sanat Yönetmeni        Yöneten

               Tiyatro sahnesinde değil, çevremizde Efendim galiba ben anayasal düzene aykırı geldim,
              “Herkes Oyuncu”           içeri atın beni.
              Aslında hayat bir oyun, herkes de oyuncu. “Komedi (komedya)” bireysel ve toplumsal aksaklıkları
              Sosyal hayatın içerisinde herkes bir rol üstlenmiş, kimi  sergilerken güldürmeyi ve düşündürmeyi amaçlar.
              dram, kimi komedi, kimi melodram, kimi trajikomik…  Buradan yola çıkarak; komedi türü, trajedi türünün
              Bir senaryonun oyuncuları olarak sahnedeler. tamamen zıddı özelliklere sahip bir oyun tarzı olarak daha
                                çok halk tabakasına hitap eder. Amacı seyirciyi güldürme
              Koca hayat sahnesinde birbirimiz seyrediyoruz. yoluyla, düşündürme ve doğru yola yöneltmektir.
              Tiyatro da zaten bu değil mi? Her bireyin çevresinde onu  Konusunu günlük hayattan, sosyal olaylardan, sıradan
              izleyen, takip edenler yok mu? O seyir nasıl bir seyirdir.  insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden almaktadır. Bu
              Koltuklardan sahneyi izlerken yaşadığımız duygulardan  haliyle, kahramanları konuya bağlı olarak sıradan
              farkı var mı? Herkes Oyuncu'da, gerçekten herkes  insanlar, toplumun alt tabakasında bulunan eğitimsiz
              oyuncu. Gündeme asayiş olayları olarak düşen birçok  veya sonradan görme olarak nitelenebilecek kişiler olur
              yaşanmışlığın sahneye aktarıldığı bir oyun  ve komedide soylu kişilere, mitolojik kahramanlara yer
              izleyeceksiniz. Komedi ağırlıklı oyunumuzda farklı  verilmez. Üslubu özenli değildir, üslupta kusursuzluk
              yaşam biçimlerine sahip olan insanların, hiç bilmedikleri  aranmaz. Halk arasında kullanılan, herkesin
              birtakım görev ve sorumluluklar üstlenmeleri ya da  anlayabileceği bir dil kullanılır. Bu nedenle komedilerde
              üstlenmek zorunda kalmış olmalarının yaşattığı
              açmazları mizahın ince mesajları şeklinde alacaksınız.  kaba sayılan sözlere, şakalara, argolara hatta küfürlü
                                ifadelere rastlanabilir. Tüm bunların yanı sıra; vurma,
                                yaralama, kan akıtma, öldürme, intihar gibi çirkin olaylar
              Mizah bir noktada abartı sanatıdır. sahnede seyircinin gözü önünde canlandırılır.
              Dolayısı ile oyunumuzda yaşanan olayların abartılı
              şekilde işlenmesi, bir ölçüde mizahın gücüne, komedi  Bu açıklamalara neden gerek duydum;
              tarafından yaklaşarak sunumun büyüsü ve sürekliliği  15 Eylül 2011 tarihinde Mizah Sanatı Derneğini
              sağlanmıştır. Karadeniz insanı olarak bizlerin  kurduğumuzda içimizde yazar, çizer oyuncu olarak zengin
              hamurunda var olan mizah kültürü, aynı zamanda bizim  bir kadroya sahiptik. Bu dernek çatısı altında Trabzon'da
              dışımızdaki insanların da önemli ölçüde ilgi alanına  yıllardır tiyatro yapan arkadaşlarımızda bulunuyordu.
              girmektedir. Mizahı vazgeçilmez kılan komedi,  Onları da bu çatı altında topladık ve tiyatro yapmaya
              insanımızın kendini bir şekilde ifade etme biçimi ve  karar verdik. Hazırladığımız komedi oyunlarımız her yıl
              hayatı algılama şekli olarak değerlendirilse de, başta  binlerce kişinin beğenisine sunuldu.
              Karadeniz mizahı olmak üzere, genel anlamıyla mizahın  Gugulumdakiler Tiyatrosu oynadığı komedi oyunlarıyla
              ülke geneli üzerinde yarattığı etkisi de bilinmektedir. Bu  çok sevildi ama bazı çevrelerin “Hep komedi oynuyorlar”
              noktalardan yola çıkarak mizah tabanlı komedi oyunları  dediği sıralarda biz, bir dram oyunu “Çanakkale'de Bir
              yazan ve sahneye koyan ekibimiz “Herkes Oyuncu” da  Öykü - Kanlı Gömlek” oyununu hazırlıyorduk. O da
              olduğu gibi asayiş olaylarını ancak bu kadar sevimli  halkımızın beğenisine sunuldu ve ayakta alkışlandı.
              olacak şekilde ve biraz da abartarak sizlere  Bu yılda komedi hazırladık hem de ne komedi? “Bu yıl ki
              sunmaktadır.
                                oyunumuz ile Trabzon'da tiyatro izleyicilerini ters köşe
                                yapmayı planlıyoruz. Çok farklı bir oyun ile perdelerimizi
              Gündelik hayatımıza normal bir şekilde devam ederken,
              bir gün boyunca ya da siz tatlı uykunuzda iken geçenin  açıyoruz.
              karanlığından, sabahın aydınlığına kadar kesintisiz ve  Sıra dışı bir komedi. Şükrü Üçüncü'nün (kendisi aynı
              hiç aksiyonu dinmeyen bir semt karakolunda hayat nasıl  zamanda Polis-Adliye Muhabiridir) yazmış olduğu
              geçer diye hiç düşündünüz mü? Biliyoruz ki hayır  senaryonun Trabzon, İstanbul ve Ankara'daki asayiş
              diyeceksiniz. “Herkes Oyuncu” da işte o hayır dediğiniz  olaylarından esinlenerek kaleme aldığı “Herkes Oyuncu”
              hayat kesitini izleyeceksiniz.   oyunuyla karşınızdayız.
                                Sadece şunu belirteyim ki oyun, tiyatronun içinde bir
              Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu, ağırlıklı  tiyatro. İzleyicilerin içinde oyuncular ve bir semt karakolu.
              olarak mizah tabanlı komedi oyunları oynayan ve bunu  Kocaman karakolda sadece üç görevli. Beş yıldır izin
              da başarılı bir şekilde izleyici kitlesine sunan bir tiyatro  alamayan bir komiser. Kafayı sıyırmış suçlular ve ukala
              olarak yerini almıştır. Özelde Trabzon, genelde diğer  bir yönetmen. Bol kahkaha ve ince mesajlar.
              illerde ve yurt dışı turne tecrübesi yaşamış bir ekip olarak  Yepyeni cıvıl, cıvıl içimizde ilk oyunu olan genç
              başarılarını katlayarak yoluna devam edecektir. arkadaşlarımızla karşınızdayız.
              İyi seyirler...           İyi seyirler...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10