TARİHÇE

Mizah denince Karadeniz, Karadeniz denince Trabzon akla gelir. Bu yörenin toprakları belki ürün yetiştirmede verimli olmadı ama sanatçı yetiştirmede bir hayli cömert davrandı denebilir. Karadeniz insanı karikatür, fıkra, öykü, tiyatro, sinema ve fotoğraf kimliği ile mizah sanatında anlamını bulur. Kendisiyle barışık Karadeniz insanı, mizahın eleştirdiği konulara gülüp geçecek kadar hoşgörü sahibidir. İşte bu gülmece anlayışıdır ki Karadenizli Temel'i, mizahın da temeli yapar. Bu anlayıştan yola çıkan Trabzonlu mizahçılar özde yöre kültürünü, genelde ülke kültürünü koruyarak sanatı kendi özünden koparmadan yapmayı ilke edinmiştir.


Trabzon'da mizah 1920'li yıllardan sonra karikatür ve 1960'li yıllardan sonra fıkra ile çıkış yakalar. 1980'li yıllardan sonra karikatür, 1970'li yıllardan sonra fıkra, öykü ve sahne sanatları yerel ve yaygın basının yazılı ve görsel alanlarında ağırlığını hissettirir.


Kurumsallaşma çabaları, karikatür sanatının değerli ustalarının kurduğu ve merkezi İstanbul'da bulunan Karikatürcüler Derneğinin Trabzon'da devamlılığını sağlayan Trabzon Temsilciliği ile başlar. Trabzon'un uluslar arası düzeyde isim yapmış karikatür sanatçısı Ziya Ramoğlu 1988 yılında Trabzon Temsilciliğini açar ve sayısal artış gösteren dönemin genç karikatürcüleriyle birlikte mizahın en etkin dallarından biri olan karikatür sanatı alanında önemli faaliyetler gerçekleştirir.


Trabzonlu karikatürcüler, karikatür alanındaki faaliyetlerini temsilcilik çatısı altında 2011 yılına kadar sürdürürler. Karikatürcüler Derneği Trabzon Temsilciliğinin varlığını koruyarak, mizahı besleyen karikatür, sinema, tiyatro, fıkra, öykü ve fotoğraf sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçıları bir araya getirmek ve sanatın farklı dallarında çok katılımlı ve çok amaçlı etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla kısa adı "Mizahder" olan Mizah Sanatı Derneği'ni 15 Eylül 2011 tarihinde kurarlar.


Karikatürcü Adnan Taç'ın kurucusu ve kurucu başkanı olduğu derneğin kurucu yönetim ve denetim kurulu; karikatürcü Tamer Küçük, Bülent Sümer, Muammer Kotbaş, Hakan Sümer, Tiyatro oyuncusu Hüseyin Sabri Kurtuldu, Ali Kemal Yılmaz, fotoğraf sanatçısı ve yazar Mustafa Reşat Sümerkan'dan oluşur.


Mizah olgusu taşıyan ve sanatın farklı alanlarda faaliyet gösteren sanatçıları bir çatı altında yan yana getiren Mizah Sanatı Derneği; bünyesindeki tiyatro oyuncularıyla 2012 yılında Gugulumdakiler Tiyatrosunu kurarlar. Sanatın gelişmesi için gerekli olan etkinlikleri ve eğitimleri yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılmasını sağlamak, kentler ve ülkeler arası kültürel gelişim ve değişim projeleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres
: Kunduracılar Cad. Neşe Sok. No:1/2 TRABZON
GSM
: 0530 785 70 72
E-Posta